Projekter med kompetente partnere
Siden november 2009 har solbaaden.dk deltaget i flere projekter med det formål at fremme den stille, forureningsfri og co2neutrale sejlads i Danmark.
 
Omstilling til CO2neutral sejlads på søer og åer - 
miljøattraktiv turistsejlads i Søhøjlandet
Research og udviklingsprojekt november 2009-august 2010.
Partnere: Destination Skanderborg, Oplev Søhøjlandet, Skanderborg kommune, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Hjejlen APS, Fonden Midtjysk Turisme.
 
Marina Power Distribution Hub
Et udviklingsprojekt, som skal afdække mulighederne for at udvikle et intelligent elsystem med Smart Grid funktionalitet til fremtidens marina: En løsning, der fokuserer på lokal udveksling af bæredygtig elektricitet mellem traditionelle både, elbåde, solceller og elnettet – en markant nyskabelse inden for det maritime område.
Partnere: Teknologisk Institut, EnergiMidt, Kvickly Ry, Hjejlen APS, Skanderborg kommune, Silkeborg kommune, Destination Skanderborg.
 
 
Henry Thomsen | CVR: 33054963 | Sverigesgade 6, Aarhus C - Danmark | Tlf.: 61186790 | ht@solbaaden.dk