Samarbejde / Projekter / Marina Power Distribution Hub
   Marina Power Distribution Hub
   
Projektet skal afdække mulighederne for at udvikle et intelligent elsystem med Smart Grid funktionalitet til fremtidens marina: En løsning, der fokuserer på lokal udveksling af bæredygtig elektricitet mellem traditionelle både, elbåde, solceller og elnettet – en markant nyskabelse inden for det maritime område.
 
Skitse af projektet
 
 
 
Mere konkret skal projektet udvikle en HUB løsning, som intelligent kan udnytte lokalt produceret elektricitet fra eksempelvis en vindmølle, solceller eller måske en solbåd, ved først at forsyne andre lokale både og forbrugere, inden overskuds produktion leveres ind på elnettet. Svarene er ikke givet, men nøgleordet er lokal energiudveksling. Projektet vil undersøge, om der skulle eventuelt skulle være barrierer for effektive løsninger, og komme med et bud på hvordan energien bedst kan udnyttes lokalt! 
 
Som et element i projektet vil der blive bygget et solcelle-anlæg ved havneområdet i Ry,. Den vedvarende energi der vil blive produceret af sol-anlægget tænkes ind, som en integreret del af hub-løsningen, da det underliggende formål er at blive "grønnere" elforbrugere.
 
Mange fritidsbåde har i dag elforbrugende udstyr ombord som f.eks. køleskab, vandvarmer, belysning mm. Når bådene ligger ved en havn er de i mange tilfælde koblet til landstrøm for at forsyne de elforbrugende udstyr.
 
Bedre batterier, stigende brændstof priser og bl.a. øget komfort vil fremover øge mængden af eldrevne fritidsbåde, som har et stort batteri, der skal oplades. En del eldrevne både vil have påmonterede solceller, som generer elektricitet til batteriet, og de producerer oftest meget mere strøm end de forbruger, da fritidsbåde ligger ved havnen størstedelen af tiden.
 
Situationen med en solbåd er et eksempel på en af udfordringerne før elnettet kan blive til et reelt Smart-Grid. Udfordringen bliver at give brugerne i et marina miljø en fornuftig økonomisk løsning, som belaster elnettet mindst muligt og samtidig understøtter elnettet bedst muligt.
"Marina Power Distribution Hub" er støttet med 1,6 mill. kr. af energinet's FORSKEL forskningsprogram, og projektet løber fra 1. marts 2011 frem til 30. juni 2012.
Henry Thomsen | CVR: 33054963 | Sverigesgade 6, Aarhus C - Danmark | Tlf.: 61186790 | ht@solbaaden.dk