Køb / Hvorfor en solbåd

Kan solbåden sejle uden sol?

Hvor hurtigt sejler en solbåd?

Hvor lidt energi bruger en solbåd?

 
 

Hvad er en solbåd?

 • På en solbåd kommer en større eller mindre del af fremdriftsenergien fra solceller. 
 • Solbåden fremdrives med el-motor, som er stort set vedligeholdelsesfri.
 • Energien lagres i batterier (bly-syre, bly-gel, AGM eller lithium-ion).

Kan solbåden sejle uden sol?

Ja. Energien lagres i batterier og kan drive båden i 4-10 timer afhængig af kapacitet og hastighed.

Hvor hurtigt sejler en solbåd?

Solbådene er velegnede til hastigheder op til 6-8 knob. Den konkrete tophastighed for den enkelte båd afhænger af skrogfacon og motorkraft.
Solbådens skrog er altid designet udfra hensynet til optimal energiudnyttelse.

Hvor lidt energi bruger en solbåd?

Vi har prøvesejlet Greenwave 515 ESR med 4 passagerer for at afprøve energiforbruget ved forskellige hastigheder. Batterierne er standard 150 Ah/24 V.

6 knob bruger 2500 W (1½ time på fulde batterier)
5 knob bruger 1200 W (3 timer på fulde batterier)
4 knob bruger 500 W (7 timer på fulde batterier)
3 knob bruger 200 W (18 timer på fulde batterier)
2 knob bruger 80 W (42 timer på fulde batterier)

Dertil skal lægges den energi, som solpanelerne lader batterierne med. På en lys sommerdag er det ca. 100-120 W pr. time.

Det betyder, at rækkevidden ved 2 knob bliver uendelig.

Hvordan sammenligner man el-motorer med benzin og diesel?

El-motorers udnyttelsesgrad er meget høj - typisk kan man udnytte over 80 % af energien til fremdrift, hvor brændstofmotorers udnyttelsesgrad ligger helt nede på 30-35%. Så en elmotor på 2 kW kan give lige så meget fremdrift som en benzinmotor på 5-6 HK.

Solbådens fordele 

 • Ingen udstødning
 • Ingen støj.
 • Intet brændstofspild ved tankning eller utætheder
 • Ingen olieforurening
 • P. g. a. optimeret skrogfacon reduceres hækbølgerne, hvilket skåner dyreliv og begrænser erosionen af brinkerne.
 • Ideel til sejlads i miljømæssigt følsomme farvande.
 • Solpaneler, batterier og elmotorer er praktisk talt vedligeholdelsesfrie.
 • Lave drifts-og vedligeholdelsesomkostninger
 • Enkel betjening
 • Sejladsoplevelser og økologi kombineres på en unik måde

Så meget sparer du med en solbåd?

En sammenligning mellem driftsudgifterne på en Greenwave 515 solbåd med 2 kW Torqeedo motor og en tilsvarende jolle med en 6 HK benzinmotor ser således ud, beregnet ud fra 200 årlige sejltimer med gennemsnitlig 3,5 knob.

  Greewave 515 med 2 kW motor 17 fods jolle med 6 HK motor
"Brændstofudgift" 1) kr. 120,- kr. 3750,-
Vedligeholdelse 2) kr. 600,- kr. 1500,-
Årlig udgift i alt kr. 720,- kr. 4750,-

Altså en årlig besparelse på 4000,- kr!

1) Benzinmotoren bruger 1,5 l pr. time, solbåden producerer det meste af sin strøm selv, men skal 20 gange i løbet af året have suppleret med landstrøm.

2) Solbåden skal have skiftet batterier hvert 6. år - udgift pr. gang 3500,- kr. Benzinmotoren skal have en årlig service inkl olieskift.

Henry Thomsen | CVR: 33054963 | Sverigesgade 6, Aarhus C - Danmark | Tlf.: 61186790 | ht@solbaaden.dk