Samarbejde / Projekter / Den Blå Bro

Den Blå Bro

I 2015 indledte solbaaden.dk et samarbejde med Aarhus Festuge om projektet Den Blå Bro.
Den Blå Bro skal i perioden frem til 2017 udforske og afprøve mulighederne for at bruge vandvejene omkring og igennem Aarhus som transportvej og rekreativ oplevelsesrute.
Første skridt blev taget i Festugen 2015, hvor de to soldrevne taxibåde Agnete og Havmanden sejlede rutesejlads mellem Mølleparken og Dokk1 i det indre Aarhus.
 
I 2016 udvides sejladsen til at gå fra Vester Allé og helt ud til Brabrand Sø.
 
Henry Thomsen | CVR: 33054963 | Sverigesgade 6, Aarhus C - Danmark | Tlf.: 61186790 | ht@solbaaden.dk